CONTOH SURAT

Tips Menulis Surat Pembaca Yang Baik

Surat Pembaca

Surat Pembaca merupakan salah satu bentuk surat yang berisi tulisan yang biasanya tidak dikemas seperti surat pada umumnya, dengan amplop, kop surat, dan sejenisnya.  Kalau boleh saya memberikan pendapat sederhana menurut saya, surat pembaca itu adalah jenis surat yang...